Kenali Contoh Penyakit Terminal - Penyakit terminal adalah penyakit yang membuat hidup jadi terbatas. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini juga erat kaitannya dengan kematian seseorang. Kenali...